Termálne kúpalisko Stráňavy - RajecOtváracia doba


Pondelok: 9:00 hod. – 17:00 hod.
Utorok:    9:00 hod. – 19:00 hod.
Streda:    9:00 hod. – 19:00 hod.
Štvrtok:   9:00 hod. – 19:00 hod.
Piatok:     9:00 hod. – 19:00 hod.
Sobota:    9:00 hod. – 19:00 hod.
Nedeľa:     9:00 hod. – 19:00 hod.

V S T U P N É


                                      Celý deň                   Po 17:00 hod.
Dospelí:                            50,-SK                         25,-SK
Deti od 6 - 15 rokov:          20,-SK                         10,-SK
ZŤP:                                 20,-SK                          20,-SK

Parkovné


30,-SK
po 17:00 - 10,-SK

Adresa:

Obec Stráňavy

Telefón:

041 59 66 421