Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Kategórie:

Zdravotníctvo, poisťovne


Tradícia, efektivita, dostupnosť

Takmer 55 % obyvateľov Slovenska je poistených vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a. s. Ich dôveru sme si získali počas desaťročného pôsobenia svojou profesionalitou a zodpovedným prístupom. Sme zdravotnou poisťovňou s najdlhšou tradíciou, s najväčšími skúsenosťami so zdravotným poistením a s kvalitným odborným zázemím. Na poskytovanie zdravotnej starostlivosti máme k dispozícii najväčší objem finančných prostriedkov, ktoré v plnej miere využívame v prospech našich poistencov. Máme širokú sieť pracovísk, svojim klientom ponúkame služby na 81 pracoviskách po celom Slovensku. Široká sieť revíznych lekárov poisťovne zaručuje poistencom ochranu ich práv a záujmov. Zdravotné poistenie vykonávame efektívne. Zo všetkých zdravotných poisťovní pripadá v našej poisťovni na 1000 poistencov najmenší počet zamestnancov (cca 0,6 zamestnanca). Od roku 1998 sme členom Medzinárodnej asociácie zdravotných a vzájomných poisťovní – Association Internationale de la Mutualite (AIM) so sídlom v Bruseli.

Čo všetko uhrádzame poistencom

Zdravotnú starostlivosť pre poistencov zabezpečujeme prostredníctvom zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Máme širokú sieť zmluvných partnerov (poskytovateľov zdravotnej starostlivosti). V zmysle Zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia c. 577/2004, Z. z. našim poistencom hradíme všetky druhy zdravotnej starostlivosti – ústavnú zdravotnú starostlivosť, primárnu ambulantnú starostlivosť vrátane stomatológie, preventívne prehliadky a lekársku službu prvej pomoci, odbornú starostlivosť so všetkými náročnými vyšetreniami, dopravnú zdravotnú a leteckú záchrannú službu, kúpeľnú liečbu na predvolanie pre deti a dospelých a špecializovanú liečbu v zahraničí, ak takú neposkytujú slovenské zdravotnícke zariadenia. VšZP v zmysle zákona uhrádza svojim poistencom lieky, očkovacie látky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky.

Finančne náročná liečba – naša doména

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. uhrádza svojim poistencom aj liečbu mimoriadne nákladných ochorení, v odôvodnených prípadoch uhrádza aj unikátne zdravotné výkony alebo iné nákladné operácie, akými sú napríklad transplantácie kostnej drene, obličiek, rohoviek, operácie srdca, zákroky prevádzané pomocou gama noža, liečbu rádiojódom, náročné diagnostické vyšetrenie onkologických pacientov a pod.

Starostlivosť o poistencov

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. sa už roky snaží preventívnymi programami podnietiť v ľuďoch záujem o zdravie a zdravý životný štýl. Aj preto zabezpečila svojim poistencom zľavy pri pobytoch v kúpeľoch, na horách, športoviskách či pri cestách do zahraničia. Na uplatnenie týchto zliav stačí predložiť preukaz poistenca.

Pobočky:

Expozitúry:


Pobočka Žilina

P.O.Hviezdoslava26
010 01 Žilina
Informácie:
041 / 282 41 11
Sekretariát:
041 / 282 41 02
Fax: 041 / 505 11 08


Otváracia doba:
Pondelok: 8.00-15.00
Utorok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 17.00
Štvrtok: Nestrán. deň
Piatok: 7.30 - 14.00

Expozitúra Bytča

S.Sakalovej 161/16
014 01 Bytča
Tel: 041 / 552 20 08
Fax: 041 / 552 20 08

Otváracia doba:
Pondelok: 8.00-14.00
Utorok: 8.00-14.00
Streda: 8.00-16.00
Štvrtok: Nestrán. deň
Piatok: 7.30 - 14.00

Pobočka Čadca

Palárikova 91
022 01 Čadca
Tel: 041/430 43 11
Fax: 041 / 430 43 13
Otváracia doba:
Pondelok: 8.00-15.00
Utorok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 17.00
Štvrtok: Nestrán. deň
Piatok: 7.30 - 14.00

Expozitúra
Kysucké N. Mesto

Belanského 773
024 01 Kysucké Nové Mesto 1
Tel.: 0850 003 003
Otváracia doba:
Pondelok: Nestr. deň
Utorok: Nestrán. deň
Streda: 8.00 - 16.00
Štvrtok: Nestrán. deň
Piatok: Nestrán. deň

Pobočka Martin

P.Mudroňa 33
036 01 Martin
Sekretariát:
043 / 282 45 03
Fax: 043 / 413 31 56

Otváracia doba:
Pondelok: 8.00-15.00
Utorok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 17.00
Štvrtok: Nestrán. deň
Piatok: 7.30 - 14.00

Expozitúra Turčianske Teplice

Horné Rakovce č. 43
039 01
Turčianske Teplice 1
Tel.: 0850 003 003
Otváracia doba:
Pondelok: 8.00-15.00
Utorok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Štvrtok: Nestrán. deň
Piatok: 7.30 - 14.00

Pobočka
Liptovský Mikuláš

Štúrova 34
031 01 Lipt. Mikuláš
Sekretariát:
044/282 41 31
Fax: 044 / 551 40 82

Otváracia doba:
Pondelok: 8.00-15.00
Utorok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 17.00
Štvrtok: Nestrán. deň
Piatok: 7.30 - 14.00

Expozitúra Ružomberok

A. Bernoláka 6
034 01 Ružomberok 1
Tel.: 0850 003 003
Otváracia doba:
Pondelok: 8.00-15.00
Utorok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Štvrtok: Nestrán. deň
Piatok: 7.30 - 14.00

Pobočka Dolný Kubín

J. Ťatliaka 2052/4
026 01 Dolný Kubín
Sekretariát:
043 / 282 41 28
Fax: 043 / 586 53 95
Otváracia doba:
Pondelok: 8.00-15.00
Utorok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 17.00
Štvrtok: Nestrán. deň
Piatok: 7.30 - 14.00

Expozitúra Námestovo

Hviezdoslavovo námestie 213
029 01 Námestovo 1
Tel.: 0850 003 003
Otváracia doba:
Pondelok: 8.00-15.00
Utorok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Štvrtok: Nestrán. deň
Piatok: 7.30 - 14.00

Expozitúra Tvrdošín

Trojičné nám. 191
027 44 Tvrdošín
Tel.: 0850 003 003
Otváracia doba:
Pondelok: 8.00-15.00
Utorok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Štvrtok: Nestrán. deň
Piatok: 7.30 - 14.00

Call centrum:

0850 003 003

E-mail:

infolinka@vszp.sk

Web:

www.vszp.sk


Logo Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Pobočka Žilina


Pobočka Žilina - klikni pre zväčšenie

Pobočka Čadca


Pobočka Čadca - klikni pre zväčšenie

Pobočka Martin


Pobočka Martin - klikni pre zväčšenie

Pobočka Dolný Kubín


Pobočka Dolný Kubín - klikni pre zväčšenie

Pobočka Liptovský Mikuláš


Pobočka Liptovský Mikuláš - klikni pre zväčšenie