HELPER - Mgr. Erika Hanzlíková

Kategórie: Zdravie, psychologické poradne


- psychologicko-alternatívna poradňa,
- psychoanalýza a psychoterapia,
- pomoc pri riešení osobných, partnerských a rodinných kríz,
- analýza osobnosti a rodinné konštelácie,
- personálne poradenstvo

Mobil:

0903 543 996