Revízie elektrických zariadení a elektrických inštalácii

Kategórie: ElektroinštalácieElektoinštalačné práce , opravy a servis VTZ E
Východiskové revízie - STN 33 2000-6-61
Periodické revízie - STN 33 1500
Revízie strojných zariadení - STN EN 60204-1
Uzemňovacie sústavy - STN 33 2000-5-54
Bleskozvody - STN EN 62305-1-4
Aktívne bleskozvody - STN 33 1391
Elektrické spotrebiče – STN 33 1610
Elektrické ručné náradie - STN 33 1600

Mobil: 0903 566 783